މިކަން ހުއްޓުވާނީ

މިއީ، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އެޑްވޮކަސީ ކެމްޕެއިނެކެވެ.