ހަބަރު

22 މޭ 2024

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަށް ޚާއްސަ "އުފާ ފެސްޓިވަލް" ގައި އެފް.ޕީ.އޭ އިން ބައިވެރިވުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

16 އޭޕްރީލު 2024

ހެލްތް ކޭމްޕް ފޯ މައިގްރަންޓްސްގައި އެފް.ޕީ.އޭ އިން ބައިވެރިވުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

7 މާރިޗު 2024

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އިޖާބަދޭ މުއައްސަސާތަކުން މިހާރު ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ށ. އަތޮޅާއި، ނ. އަތޮޅު މޮނިޓަރިން ދަތުރުކުރުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

25 ފެބްރުއަރީ 2024

ރިވެލި ކާނިވަލުގައި އެފް.ޕީ.އޭ އިން ބައިވެރިވުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

25 ފެބްރުއަރީ 2024

ގެވެށީ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ތިންވަނަ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ ޖޮއިންޓް އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޕްރޮސެކިއުޓަރުންނަށް ސެޝަން ނަގާދިނުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

13 ޑިސެމްބަރު 2023

ވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ 16 ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ