ހަބަރު

15 އޮކްޓޯބަރު 2019

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/17 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކައުންސެލިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުން

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

6 އޮކްޓޯބަރު 2019

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލާފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

22 ޖުލައި 2018

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން ގުޅިގެން، ފިރިހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 1 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން ގުޅިގެން، ފިރިހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 1 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

22 ޖުލައި 2018

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން، "ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ ދިރާސާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ" ގެ ނަމުގައި 2 ދުވަހުގެ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން، "ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ ދިރާސާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ" ގެ ނަމުގައި 2 ދުވަހުގެ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

7 އޯގަސްޓު 2016

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ށ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި.

އަތޮޅު ތެރެއަށް ޙާއްސަކޮށް ހިންގާފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

7 މޭ 2016

ލޯތްބަކީ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކޮށްފި

"ލޯތްބަކީ؟" މި ނަމުގައި ޙާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ